Planlegger du å flytte sammen med kjæresten din eller er du samboer uten samboerkontrakt? Mange samboere er ikke klar over hvilke rettigheter de har ved et samlivsbrudd. Visste du at det ikke finnes en helhetlig lov som regulerer det økonomiske forholdet mellom dere slik det gjør for ektefeller? Samboere har imidlertid avtalefrihet. Dette betyr at du og samboeren din fritt kan inngå avtaler om hvordan dere skal ordne deres økonomiske forhold dere imellom. Grunnen til at det er så lurt med en samboerkontrakt er at du ved et eventuelt samlivsbrudd unngår å være uenig om hvordan det økonomiske oppgjøret mellom dere skal bli.

Av Rebekka Lister

Vi i Advokatguiden har samlet tre tips til deg som skal sette opp en samboerkontrakt:

1) Få en oversikt over hva dere eier

Samboerkontrakten bør ha en oversikt over hva dere eier og hvilken eierandel dere har.

Når du er samboer, eier du fortsatt de tingene du hadde med deg inn i samboerskapet og du bestemmer fritt over disse. Imidlertid kan det over tid bli en veldig flytende økonomi mellom dere, hvor dere kjøper noen ting sammen og andre ting hver for dere. Ved et eventuelt samlivsbrudd kan det da bli krevende å vite hvordan tingene skal deles mellom dere. I slike situasjoner vil en samboerkontrakt være til stor hjelp. En samboeravtale er derfor kort fortalt en avtale som sier hvem som eier hva.

Ta med de «store» og verdifulle eiendelene deres i samboerkontrakten.

Har dere kjøpt bolig, fritidseiendom, bil, vanlig innbo eller andre verdifulle eiendeler sammen, kan dere regulerer dette i samboerkontrakten. Om dere ikke eier like mye, er det viktig at eierforholdet fremgår av avtalen.  For eksempel, dersom du eier bilen alene, kan den oppføres med eierandel på 100% på deg. Det er viktig å huske at avtalen må oppdateres og gås igjennom jevnlig ved behov.

 

2) Få oversikt over gjeldsansvaret i samboerkontrakten

Som samboer er du bare ansvarlig for egen gjeld.

Når du er samboer, kan du bare stifte gjeld for deg selv. Det betyr at en samboer bare blir ansvarlig for den gjelden hen tar opp selv. Dersom samboeren din har tatt opp egen gjeld, kan ikke banken ta dekning i dine eiendeler.

Når dere tar opp et lån sammen, er dere vanligvis solidarisk ansvarlig for dette lånet overfor banken.

Dersom dere har tatt opp felles lån til en hytte, bør samboeravtalen dokumentere det innbyrdes eierforholdet mellom dere, og hvilken gjeldsandel du er ansvarlig for. Det er fordi banken, dersom samboeren din ikke kan betale sin del, kan rette kravet sitt mot deg. Dette kan resultere at de kan ta pant i hytten. Dersom det fremgår tydelig av samboerkontrakten hvor mye av gjelden du er ansvarlig for, vil du kunne kreve pengene tilbake fra din samboer senere.

Dere kan fritt avtale gjeldsansvaret mellom dere i samboerkontrakten.

 

3) Dette må du huske på når du lager en samboerkontrakt

Lag en skriftlig samboerkontrakt.

Det finnes ingen formelle krav til hvordan en samboerkontrakt skal utformes. Det betyr at den kan inngås både muntlig og skriftlig. Allikevel kan det anbefales at den er skriftlig slik at du kan bevise hva du og samboeren din har avtalt. Dersom den inngås skriftlig, må begge skrive under avtalen for at det skal være gyldig.

Ikke skriv under på ting du ikke forstår eller er uenig i.

Dersom noe er uklart i samboerkontrakten, bør du ikke skrive under. Dette er fordi avtaler er bindende og du kan derfor være bundet av det som står der når du signerer.

Lag en oversiktlig samboerkontrakt som noen andre kan forstå.

Når du lager en samboeravtale er det viktig at den er oversiktlig og lett å forstå for andre som leser den. Det er fordi avtalen er grunnlaget for det du har krav på ved et eventuelt brudd.

Lykke til!