Skal du starte et enkeltpersonforetak (ENK) eller lurer du på om en organisering som aksjeselskap (AS) er et bedre valg? Formelle krav, økonomisk risiko og skatt er ting du må ta med i vurderingen. Under kan du lese om noen av de viktige tingene du må tenke på når du skal vurdere selskapsform.

Av Rebekka Lister

 

Hva plikter jeg?

Hvilke formelle krav som stilles til virksomheten din vil avhenge av om det er et ENK eller et AS. Likt for begge er at du må dokumentere inntekter og kostnader.

Helt overordnet er det færre krav til et ENK, noe som betyr at det er enklere å starte og drive. Avhengig av hva du omsetter for kan det stilles krav at du bokfører og fører regnskap. Her er noen eksempler:

  • Omsetter for under 50 00 kr i året har du ikke plikt til å bokføre eller føre regnskap. Imidlertid må du kunne dokumentere inntekter og kostnader. Dette betyr at du må ta vare på kvitteringer.
  • Omsetter du for over 50 000 kr er du forpliktet til å bokføre etter bokføringsloven. Da kan det være lurt å få hjelp av en regnskapsfører eller i alle fall anvende et regnskapsprogram.

For et AS er situasjonen en annen. Et aksjeselskaps rettigheter og forpliktelser er i stor grad lovregulert, først og fremst gjennom aksjeloven, men også gjennom annen lovgivning. Det stilles derfor blant annet krav til årsregnskapsplikt, generalforsamling, vedtekter og et styre. Det vil derfor ofte ved drift av et AS være et behov for ekstern hjelp.

 

Den økonomiske risikoen 

Et vesentlig skille mellom et AS og et ENK er hvilket ansvar du har for virksomhetens økonomi.

Når du starter et ENK skilles det ikke mellom du som eier og firmaet ditt.

Når du starter et ENK skilles det ikke mellom du som eier og firmaet ditt. Dette betyr at risikoen for hvordan virksomheten din går økonomisk ligger på deg personlig. Om du ikke klarer å betale regningene til virksomheten din, kan banken ta dekning for sine krav i dine personlige eiendeler. For eksempel kan de kreve dekning i hjemmet ditt. Du kan dermed risikere å gå personlig konkurs.

Du bør derfor unngå å ta for store risikoer når du driver et ENK.

I aksjeloven derimot, står det innledningsvis at aksjeeierne hefter ikke overfor kreditorene for selskapets forpliktelser. Dette betyr at dersom AS-et ditt skulle gå konkurs, kan ikke banken ta dekning i eiernes private eiendeler. Banken må derfor rette kravet sitt mot selskapet. Dette gjelder selv om du er eneeier.

 

Skatt

En annen sentral forskjell mellom et AS og ENK, er at et AS er et selvstendig skattesubjekt i motsetning til ENK. Men hva betyr det?

Dersom virksomheten din er et ENK er du og virksomheten et felles skattesubjekt.

Dersom virksomheten din er et ENK er du og virksomheten et felles skattesubjekt. Det betyr for eksempel at du og selskapet har en felles selvangivelse. Du personlig er derfor ansvarlig for innbetaling av virksomhetens skatt.

Du skal skatte av overskuddet ditt og du skal som regel betale skatten forskuddsvis. Du er derfor ansvarlig for å selv beregne hvilket overskudd du tror du vil ha, og beregne skatten ut fra dette. Dette må meldes inn til skattekontoret.

I et aksjeselskap er selskapet ansvarlig for å betale skatt av sitt overskudd. Skatten, som kalles forskuddsskatt, skal imidlertid ikke betales før året etter at overskuddet er opptjent.

Det er viktig at du vet at reglene om skatt er kompliserte. Dersom du lurer på hva de skattemessige forskjellene er for deg helt konkret, bør du snakke med en regnskapsfører om dette.