Advokatguiden har åpnet tjenesten for advokatvurderinger fra innsatte ved norske fengsler.

Målet med Advokatguiden har hele veien vært å bidra til mer transparens og etterrettelighet i advokatbransjen. Nå kan også innsatte ved norske fengsler gi tilbakemeldinger på sine forsvarere. Dette gjøres i papirformat da mange fengsler begrenser de innsattes internettbruk.

Insattes rett til ytringsfrihet

Initiativtager til Advokatguiden, Erling Løken Andersen, mottok kort tid etter lansering av plattformen et brev fra en innsatt ved et av landets største fengsler. Han skrev at innsatte i fengsler ikke har fri og privat tilgang til internett, og at han og hans medfanger derfor ikke kan benytte Advokatguiden.no i den utstrekning de ønsker. Advokatguiden tok derfor utfordringen og har utviklet et fysisk advokatvurderingsskjema for innsatte.

−  Vi mener det er viktig at innsatte sikres lik rett til å si sin mening om sine forsvarere, som tidligere klienter utenfor murene. Innsatte har like stor ytringsfrihet som andre. Med vårt nyutviklede advokatvurderingsskjema kan innsatte skrive anmeldelser av norske advokater. De har tross alt veldig god innsikt i advokatstanden.

− Advokater har levd en beskyttet tilværelse altfor lenge, og jeg vil tro dette gjelder spesielt forsvarsadvokater. Det undergraver ideen om et fritt marked og kan potensielt sett svekke rettsikkerheten. Det er noe jeg ønsker å gjøre noe med, forteller Andersen.

Kan søke blant 10 000 norske advokater

Her på nettstedet Advokatguiden.no kan besøkende søke blant over 10 000 norske advokater, advokatfullmektiger og rettshjelpere – og sortere søkeresultatet blant annet på juridisk fagområde, sted, pris, språk – og score. 

Besøkende kan legge igjen vurderinger av advokater de har benyttet tidligere, slik at andre besøkende får veiledning gjennom autentiske, verifiserte brukeranmeldelser. Advokater kan rangeres basert på parametere som deres juridiske ferdigheter, tilgjengelighet, kvalitet på arbeidet og kommunikasjon. Det gjør det enklere for brukerne å skaffe seg oversikt over bransjen. Tjenesten omfatter alle advokater, advokatfullmektiger og rettshjelpere som praktiserer i Norge. 

− På denne måten kan vi synliggjøre både de ekstra flinke og de ekstra dårlige advokatene. Dette bidrar til transparens i bransjen, og det burde alle dyktige advokater synes er en god ting, avslutter Andersen.