Legelisten til Høyesterett – et unødvendig bomskudd fra Legeforeningen

Legeforeningen forsøker å omgjøre lagmannsrettens avgjørelse ved å anke Legelisten-saken til Høyesterett. Dette mener vi i Advokatguiden er et totalt bomskudd.

Les mer