Av Erling Løken Andersen, medgründer Advokatguiden og tidligere advokat

Hvorfor står Legeforeningen i veien for transparens i egen bransje?

Legelisten er en vurderingsplattform for leger, tannleger, spesialistleger og kiropraktorer der man som pasient kan gi tilbakemelding på sine behandlere og søke blant nye. Et nyttig verktøy når man skal legge helsa si i hendene på en vilt fremmed.

Legeforeningen anker til Høyesterett

Legeforeningen har vært i klinsj med Legelisten i åtte år. Foreningen ønsker at leger skal kunne reservere seg mot vurderinger på plattformen. Dette har Legeforeningen tatt til både tingretten og lagmannsretten, og tapt begge steder. Det er også fattet et vedtak hos Personvernnemda, som er Datatilsynets klageorgan, som sier at leger ikke skal kunne reservere seg. Nylig ble det klart at Legeforeningen har anket saken om Legelisten helt til Høyesterett.

Lagmannsretten, som tingretten og Personvernnemda, landet på at Legelisten og pasienters ytringsfrihet og interesse av publiseringene av anmeldelsene veier tyngre enn helsepersonells interesser og rett til privatliv. Jeg kunne ikke vært mer enig i lagmannsrettens avgjørelse. Hvorfor skal legers omdømme veie tyngre enn for eksempel snekkeres, som vurderes gjennom Mittanbud? En feilaktig diagnose eller behandling vil ha langt større konsekvenser enn knirk i parketten.

Ikke alle advokater og leger er redelige

Også Advokatguiden har møtt mye motstand hos de mest sidrumpa og gammeldagse advokatene. Likevel har snart 1000 fremoverlente advokater gjort krav på profilen sin. Dette gir dem mulighet til å synliggjøre kompetanse, interesseområde, juridiske ferdigheter – og mer. Jeg har selv jobbet som advokat og kjent på det store ansvaret man forvalter. De fleste advokater er redelige, men det er ikke tilfellet for alle. Slik er det nok også for leger, tannleger og kiropraktorer. Plattformer som Legelisten og Advokatguiden kan bidra til at færre mennesker oppsøker dårlige behandlere eller engasjerer dårlige advokater. Målet med begge plattformer er å åpne opp bransjene og bidra til å gjøre de mer transparente og etterrettelige.

At Legeforeningen bruker så mye tid og ressurser på å motarbeide Legelisten er nok et eksempel på gammelmodige aktører som kjemper mot ny teknologi. Akkurat slik Oslo Taxi kjempet mot Über, hotellnæringen klaget på AirBnB, videokjedene kjempet mot Netflix og den tradisjonelle bank og finansnæringen avskyr Bitcoin. Faktum er at ny teknologi understøtter demokratisering og transparens i mange bransjer. 

Legelisten burde bejubles

Pasienter har alltid hatt meninger om behandlerne sine, akkurat som advokatklienter har meninger om advokaten sin. Med plattformer som Legelisten og Advokatguiden får man et sted å gjøre det offentlig. Legeforeningens forsøk på å omgjøre lagmannsrettens avgjørelse ved å anke til Høyesterett er et totalt bomskudd. Snakk om å stå i veien for fremtiden. Istedenfor å kjempe mot transparens i legebransjen, burde Legeforeningen – av alle – bejuble den. Transparens gir høyere grad av kvalitet på legetjenestene, økt kundeengasjement, større oppmerksomhet rundt de flinke legene og hjelper bransjen å få fokus på sine egne problemområder.

Burde ikke enhver dyktig lege ønske seg nettopp dette? Hvordan kan dette gjøres bedre enn å gjøre bransjen mest mulig åpen og tilgjengelig og senke terskelen for å gi tilbakemeldinger? Derfor setter jeg spørsmålstegn ved Legeforeningens ankesak. Vi kan ikke lenger forholde oss til en bransje som ønsker å leve i fortiden, bare fordi noen gammeldagse leger er redde for ærlige tilbakemeldinger.

Denne kronikken ble opprinnelig publisert i Nettavisen 8. april 2021.